Správa NBS a licencování

Administrace

  • Správa uživatelů a práv
  • Nastavení parametrů systému

Správa licencí

  • přiřazení nakoupených licencí uživatelům
  • licence na moduly
  • uživatelská licence