Dashboard, řídící panel uživatele

Dashboard je úvodní stránka web rozhraní Notia Business Server. Smyslem tohoto řídícího panelu je poskytnout uživateli základní pohled na finanční a obchodní data a být východiskem pro práci v jednotlivých agendách. Důležité je, že obsah stránky Dashboard je dán specifickým nastavením každého uživatele.

Řídící panel se skládá z tzv. portletů, které zobrazují předem definovaný obsah. Uživatel umistťuje na svoji stránku portlety ze sady všech dostupných portletů u podniku. Je to například:

  • aktuální stav hotovosti
  • seznam neplatičů
  • přehled nejprodávanějších produktů
  • poslední konverzace interním messengerem
  • stav nevyřízených objednávek
  • odkazy na agendy uživatele
  • index hospodářského výsledku
  • a mnoho dalších

Klepněte pro zvětšeníEfektivně jsou v portletech využívány odkazy, takže podle logiky zobrazované informace lze kliknutím přejít ze sumární informace na detail. Příkladem je seznam neplatičů, kdy se po klepnutí na jméno neplatiče zobrazí přehled jím neuhrazených pohledávek a klepnutím na pohledávku se zobrazí její detail.

Záměrem je, aby byl Dashboard stránkou, kterou má každý uživatel zobrazenu během celého pracovního dne a čerpá z ní základní informace pro svoji práci.

Dashboard je součástí licence Notia Business Server a nevyžaduje žádné dodatečné licenční poplatky ani poplatky za podporu. Podmínkou provozu je zprovozněný aplikační server a web rozhraní NBS.

Kromě standardních portletů uplatnitelných všeobecně (neplatiči, prodejnost, hospodářský výsledek, ...) se portlety vyvíjejí podle potřeb a požadavků konkrétních zákazníků. V podstatě mohou obsahovat libovolné sumarizované a agregované informace z dat Notia Business Server.

Dashboard pro smartphone