Autorská ochrana a ochranné známky

Všechny publikované informace a další obsah je majetkem Notia Informační systémy, spol. s r. o. Použití publikovaných dat je možné pouze s písemným souhlasem jednatele Notia Informační systémy, spol. s r. o.

"Notia" a logo Notia je ochrannou známkou Notia, spol. s r. o.
Notia Informační systémy je oprávněna tuto ochrannou známku používat na základě licenční smlouvy.

"Oracle" a logo Oracle je majetkem Oracle Corporation, Redwood Shores, CA, U.S.A.
Loga Oracle jsou použita v souladu s certifikačními a licenčními pravidly pro partnery Oracle