Prezentace řešení

Nabízíme tak široké možnosti seznámení s našimi produkty a službami, jak to jenom je možné. Dostatek informací na straně zákazníka je pro nás stejně důležitý jako pro něj.

Podrobná prezentace

Podrobná prezentace řešení může probíhat u nás nebo u zákazníka. Na základě poptávky zájemce ukazujeme živé řešení zaměřené na ty prvky, které souvisí s požadavkem nebo které za související s požadavkem považujeme.

S ohledem na rozsah poptávaného řešení lze prezentaci rozdělit na více schůzek.

Vězte, že

  • je velká pravděpodobnost, že k osobní prezentaci řešení dojde, ukázka je vždy názornější než popis;
  • u složitějších požadavků se k problému sejdeme i vícekrát;
  • na úvodní prezentaci si vyhraďte 3 - 5 hodin (delší schůzky nejsou produktivní a je výhodnější se k problému sejít opakovaně

Dohodnutí termínu prezentace

Pokud máte zájem o prezentaci našeho řešení, navrhněte nám termíny a místo pomocí formuláře v dolní části stránky nebo nás kontaktujte e-mailem či telefonicky [...]