Prezentace řešení Notia pro zájemce

Vítáme zájem potenciálních uživatelů o naše produkty a služby. Víme, že tak zásadní rozhodnutí, jako je výběr informačního systému, změna jeho komponent, rozšiřování a podobně, vyžaduje rozvahu, maximum informací a zvážení všech okolností.

Dostatek informací na straně zákazníka je zároveň důležitý i pro nás. Jako vývojář a dodavatel řešení dosahujeme úspěchu u takových uživatelů, kteří znají důvody a cíle implementace nového řešení.

Pokud hodláte poptat naše služby a přitom nemáte připraven detailní záměr nebo projekt nebo jej dokonce chcete zpracovat od nás, budeme rádi, když úvodem krátce specifikujete své procesní cíle, finanční cíle, hlavní problémy k řešení atd. Pomůže to rychlejší komunikaci a hledání optimálního návrhu.

Prezentovat vám produkty a služby můžeme jakkoli. Záleží na vás. Zde je několik standardních možností, které si můžete vyžádat.


Pokud máte zájem o jakoukoli jinou formu seznámení s naší nabídkou sdělte nám ji pomocí formuláře v dolní části stránky nebo nás kontaktujte e-mailem či telefonicky [...]