Prezentace řešení

Nabízíme tak široké možnosti seznámení s našimi produkty a službami, jak to jenom je možné. Dostatek informací na straně zákazníka je pro nás stejně důležitý jako pro něj.

Provoz na zkoušku

Pro uživatele, kteří se již formou prezentací podrobně seznámili s Notia Business Server nabízíme bezplatný zkušební provoz pro ověření získaných informací v praxi.

Při provozu na zkoušku hradí uživatel pouze služby bezprostředně spojené s uvedením systému do provozu, to je konfigurace podle požadavků uživatele, základní zaškolení, případně instalace, pokud zájemci nevyhovuje provoz na vzdálených serverech Notia.

Mějte na paměti, že provoz na zkoušku

  • je určen pro poučené a zaškolené uživatele;
  • není "demoverze";
  • umožňuje hladký přechod do ostrého provozu bez ztráty dat pořízených během zkoušení;
  • je určen i pro stávající zákazníky při zavádění nových modulů.

Jak získat systém na zkoušku

  • pokud jste již uživatelem našich systémů, zadejte požadavek helpdesk nebo nás kontaktujte e-mailem či telefonicky [...]
  • pokud dosud žádný z našich systému neužíváte, obraťte se na nás [...]