Prezentace řešení

Nabízíme tak široké možnosti seznámení s našimi produkty a službami, jak to jenom je možné. Dostatek informací na straně zákazníka je pro nás stejně důležitý jako pro něj.

Semináře a kurzy

Pro uživatele ale i pro zájemce nabízíme řadu veřejných seminářů, na nichž se lze seznámit s podrobnými vlastnosti některých části Notia Business Server.

Mějte na paměti, že

  • školení jsou zaměřená na funkční celky (obchod, finance, zakázky, e-shop, crm...);
  • školení se konají v komorní atmosféře pro nejvíce 6 účastníků, takže je možné probírat specifické problémy účastníků;
  • semináře jsou obvykle jednodenní a trvají 4 -5 hodin.

Kurzy Notia Business Server

Seznam aktuálních kurzů modulů Notia Business Server pořádaných v Notia Středisko vzdělávání [...]

Kurzy související s našimi službami a naším řešením

Seznam aktuálních kurzů Internet a IT v podnikové praxi pořádaných v Notia Středisko vzdělávání [...]