Sklady, řízení zásob

Produkty, zboží, materiál

 • podrobná evidence produktů a jejich vlastností
 • kusovníky a nástroje pro skládání a rozebírání sad

Skladová evidence

 • neomezený počet skladů
 • sledování skladových míst
 • evidence výrobních dávek a dat spotřeby

Komisní zboží

 • evidence komisního zboží od dodavatelů
 • evidence zápůjček a komisí u odběratelů
 • vyúčtování komisí

Optimalizace zásob

 • nastevní optimálních, minimálních a maximálních stavů jednotlivých polořek včetně zahrnutí sezónnosti
 • automatické objednávání se zohledněním prodeje

Inventarizace

 • podpora sestavení inventury
 • možnost záměn v rámci zaměnitelného zboží a šarží