Jednoduchá výroba

Evidence „rodného listu“ výrobků prostřednictvím výrobních listů. Slouží k plánování, řízení výroby a zpětnému dohledání výrobků podle použitých surovin.

Přehled hlavních funkcionalit

  • Evidence surovin, z kterých se výrobech skládá v tzv. kusovníku
  • Evidence jednotlivých typů výroby
  • V rámci každého typu výroby možnost nastavit jednotlivé fáze výroby
  • Dva hlavní druhy fází výroby - hlavní a ostatní. V hlavní fázi se může vyrábět surovina pro další fáze
  • Možnost naskladnění suroviny z hlavní fáze pro pozdější použití
  • Návaznost jednotlivých fází výroby
  • Variabilita a možnost změn i v průběhu výroby
  • Automatické naskladnění výstupu poslední fáze výroby

Výrobní list

Výrobní list

Na základě požadavků výroby (seznam požadovaných produktů se zadaným množstvím, které se má vyrobit) se vygenerují podle výrobního postupu předem nadefinované fáze výroby s odpovídajícím množstvím surovin.

V každé fázi je vedle surovin určených pro danou fázi možné evidovat mnoho údajů k průběhu výroby, např. výrobní čas, teplota, úklid, provedl apod.

Průběžná kontrola plánu výroby

Přehledové okno sloužící k rekapitulaci aktuálního stavu výroby daného výrobního listu s možností úprav původních požadavků na výrobu, přidání dalšího produktu k výrobě nebo korekce v jednotlivých výrobních fázích.

Rekapitulace / Změny výrobního listu