eGovernment

software pro státní správu

Správní aplikace

Vývoj aplikací pro správní řízení a pro komunikaci s elektronickou spisovou službou úřadů.

e-identita

Implementace využití národního bodu pro bezpečné a zaručené ověření totožnosti uživatelů online služeb veřejné správy.

eGSB

Aplikace eGovernment On-Line Service Bus (eGSB) pro sdílení informací mezi informačními systémy veřejné správy.

Komunikace se státem

Aplikace pro ověřenou komunikaci komerčních organizací se státní správou a jejími úřady.

Základní registry

Aplikace pro práci s referenčními údaji základních registrů – registru osob, registru obyvatel a dalších.

Datové schránky

Integrace podnikových aplikací s datovými schránkami, autentizace datovou schránkou.

Řešíte implementaci eGovernment?

Vyžádejte si nezávaznou nabídku!