Elektronická evidence tržeb, implementace v Notia Business Server

Počínaje 1. prosincem 2016 vstupuje v platnost nová povinnost pro daňové subjekty – elektronická evidence tržeb (EET). V první fázi se tato povinnost týká stravovacích a ubytovacích zařízení. Pro většinu uživatelů Notia Business Serveru (NBS) tato nová povinnost nastane v druhé fázi 1. března 2017.

EET je nově součástí NBS (od verze 11) a týká se modulů Pokladna a Pohledávky. V modulu Pokladna se EET provádí při potvrzení příjmového pokladního dokladu nebo při zrušení potvrzení příjmového pokladního dokladu, pokud je u pokladního dokladu vyznačeno že je předmětem EET. V modulu Pohledávky se EET provádí při potvrzení dokladu, který má vyplněný způsob platby, který je označen příznakem EET a u skupiny P/Z je nastavena pokladna EET. Tato varianta je pro případ, že vystavujeme doklad v eshopu placený kartou.

Z hlediska uživatele systému NBS nepřináší EET žádnou další zátěž a vše probíhá zcela automaticky bez nutnosti zásahu uživatele. Pokud se nepodaří spojit v nastavené době se serverem finanční správy a získat fiskální identifikační kód (FIK), bude se na doklad tisknout podpisový kód poplatníka (PKP) a systém se bude snažit doklad odeslat při nejbližší možné příležitosti (ze zákona je na to 48 hodin).

Nastavení

Pro nastavení systému budeme nejdříve potřebovat přístup na daňový portál do sekce EET. Ten získáme tak, že požádáme osobně nebo prostřednictvím datové schránky Finanční správu o autentizační údaje. Po přihlášení na portál je třeba zaevidovat provozovny a vygenerovat certifikáty pro EET. Certifikát jednoznačně eviduje poplatníka a je možné používat pro všechny provozovny jeden certifikát nebo pro každou samostatný případně samostatný pro každé pokladní zařízení.

Dalším krokem je vložení certifikátu do systému NBS. To se provádí v správcovském modulu Administrátor funkcí Import certifikátů.

V následujícím dialogu do pole kód vyplníme náš název certifikátu a kliknutím do polí Veřejný klíč a Soukromý klíč vybereme soubory s klíči.

Klíče nesmí být chráněny heslem (systém je sám uloží do databáze s heslem) a musí být ve formátu PEM (x509). Konverzi z formátu PKCS#12, ve kterém je dostaneme na portále e-tržby provedeme například pomocí nástroje openssl takto:

  • openssl pkcs12 -in certifikat.p12 -out eet_verejny.pem -nokeys
  • openssl pkcs12 -in certifikat.p12 -out eet_soukromy.pem -nocerts -nodes

Import certifikátů je vhodné svěřit někomu z IT oddělení nebo se obrátit na pracovníka společnosti Notia.

Dále musíme v systému nastavit provozovny a pokladní zařízení tak, jak jsme je vytvořili na daňovém portále. K tomu slouží dva nové číselníky EET provozovny a EET pokladny.

V číselníku EET provozovny vytvoříme nový záznam. Vyplníme identifikaci provozovny, tak jak jsme jí zaregistrovali na portále finanční správy. Vybereme, který klíč se má s provozovnou používat a nastavíme v jakém režimu bude provozovna fungovat (běžný, zjednodušený). Dále je možné pro provozovnu zapnout nebo vypnout EET, případně jí přepnout do ověřovacího módu. Standardně necháme pole Provádí se EET zaškrtnuté a pole Ověřovací mód nezaškrtnuté.

V číselníku EET pokladny vytvoříme nový záznam. Vyplníme, ke které provozovně patří, doplníme náš název pokladny a případně vybereme, který klíč se má používat. U pokladny lze též zvolit, má-li se provádět EET a případně zapnout ověřovací mód. Standardně necháme pole Provádí se EET zaškrtnuté a pole Ověřovací mód nezaškrtnuté. EET a ověřovací mód lze vypnout u jednotlivých pokladen nebo celé provozovny. Pokud je u provozovny EET vypnuto nebo je zapnut ověřovací mód, je jedno co je nastavené u pokladen. Pokud je EET u provozovny zapnuto a je vypnut ověřovací mód, řídí se nastavení podle poklady. Pokud u pokladny nevyplníme klíč, použije se klíč nastavený u provozovny.

Přiřazení skutečné pokladny k EET pokladně provedeme v modulu pokladny:

Pro zaevidování vydané faktury do EET (např. faktura za platbu kartou v eshopu) je potřeba nastavit v číselníku Skupiny P/Z napojení na EET pokladnu:

Ve faktuře pak musíme použít způsob platby, který je označen jako EET:

Vlastní zaevidování v EET se provede v okamžiku vystavení faktury. Pokud vystavení faktury zrušíme, provede se zaevidování v EET se záporným znaménkem.

V případě pokladny se zaevidování EET provede při potvrzení příjmového pokladního dokladu. Pokud potvrzení dokladu zrušíme, v EET se zaeviduje doklad se zápornou částkou. Pokud máme u pokladny zapnutou EET, můžeme jí pro jednotlivý doklad vypnout odškrtnutím příznaku EET na dokladu (např. příjem peněz z banky).

O tom, jestli se má nebo nemá doklad zaevidovat, můžeme rozhodnout v dialogu při jeho potvrzení. Význam je stejný, jako kdybychom tu dělali přímo na dokladu (viz předchozí odstavec).

Na protokol o EET u jednotlivých dokladů je možné se podívat na záložce EET. Zde vidíme, jestli žádost o přidělení fiskálního identifikačního kódu (FIK) byla úspěšná případně zde uvidíme chyby.

V systému je doplněna nová sestava pokladního dokladu, která tiskne údaje nutné pro EET. Tuto sestavu je vhodné nastavit jako výchozí nebo pokud máte vlastní pokladní doklady, tak je nechat upravit tak, aby obsahovaly EET údaje. To samé platí i pro sestavy faktur, pokud je budete vystavovat k platbám kartou z eshopu.

Nutné předpoklady pro provoz NBS s EET

Pro provozování EET je nezbytné umožnění komunikace serveru se servery finanční správy prostřednictvím veřejného internetu. Pokud spojení není úspěšné, na účtenky se tiskne namísto fiskálního identifikačního kódu (FIK) podpisový kód poplatníka (PKP) a poplatník je povinen tržby odeslat nejpozději do 48 hodin. Systém se o to bude v nastaveném intervalu pokoušet, ale je na uživateli, aby zajistil internetové připojení.

Vlastní komunikaci se servery finanční správy neprovádí přímo databáze Oracle, ale samostatná služba, která běží na serveru zákazníka. Nastavení této služby udělá pracovník Notia ve spolupráci s IT oddělením zákazníka.

Notia hardware pro EET

Pro případy, kdy není možné nebo vhodné provozovat službu na serveru zákazníka, jsme připravili hardwarové řešení, které se připojí přímo do počítačové sítě zákazníka pomocí ethernetu nebo wifi. Použití tohoto zařízení je nutné zejména pokud:

  • v prostředí zákazníka není linuxový server, na který by bylo možné z důvodu bezpečnostní politiky nebo vytíženosti službu nainstalovat
  • prodej je realizován v detašovaném pracovišti s problematickým připojením na centrálu, takže je výhodnější posílat data přímo z pobočky

Pořízení a vzdálené nastavení Notia EET device je navíc levnější, než zprovoznění služby na serveru.