Verze 10 Notia Business Server

Verze 10 Notia Business Server obsahuje tři zásadní novinky:

  • Nový modul pro jednoduchou výrobu.
  • Novou CRM aplikaci pro smartphony.
  • Nové uživatelské rozhraní.

Ikony Notia Business Server

Přehlednost a srozumitelnost ovládání

Změny ve vzhledu klientské win aplikace míří k vetší přehlednosti ovládání a srozumitelnosti používané symboliky. Zatímco funkcionalita zůstala stejná, grafika se změnila zásadně:

  • Barevnost oken a tvary některých ovládacích prvků jsou nyní dány barevným schématem, které si může uživatel zvolit.
  • Hlavní okno je upravené tak, aby usnadňovalo rychlý výběr modulu.
  • Symboly funkčních tlačítek jsou zcela přepracované, jsou monochromatické s výjimkou tzv. akcentovaných tlačítek.

Barevná schémata

Na záložce Profil a nastavení hlavního okna lze volit vzhled uživatelského rozhraní. Volba barevného schématu definuje barevnost oken, textů, tlačítek a dalších prvků. Výchozím schématem je Nová trasa, což je jedno ze schémat inspirovaných modern ui Microsoftu (názvy těchto schémat souvisejí s pražským metrem a jsou v horní části seznamu). K dispozici jsou i další konzervativnější barevná schémata, takže by si každý uživatel měl vybrat vyhovující vzhled. Vzhled se změní okamžitě při výběru schématu ze seznamu.

Hlavní okno | Notia Business Server

Hlavní okno

Nástroje v hlavním okně jsou strukturované podle významu, takže hlavní je rychlá orientace v nabízených modulech a číselnících. Pokud jsou v hlavním okně použity symboly, jsou jednoduché a ilustrativní. Odkazy na moduly jsou na výrazných dlaždicích. Původní upoutávky na důležité informace pro uživatele reprezentuje záložka Zprávy, což je seznam posledních aktualit, novinek a upozornění pro uživatele z twitteru. Na záložky jsou přesunuté i odkazy na informační zdroje a podporu (záložka Helpdesk) a pro běžnou práci nedůležité informace o aktuální verzi programu a databáze (záložka O aplikaci).

Grafika oken modulů

Vzhled oken je dán opět barevným schématem. Zcela nová jsou funkční tlačítka, jejichž původní symboly jsou nahrazeny novými, jednoduššími, kompatibilními se vzhledem ikon moderních operačních systému a mobilních zařízení. Význam tlačítek by měl být nyní jasnější a navíc je u každého zobrazena nápověda.

Některá tlačítka spojená s kontextově významnou funkcí (např. vystavit na novém dokladu) jsou akcentovaná. Barva a způsob akcentování lze volit v Profilu a nastavení.

Novým prvkem jsou sdružená funkční tlačítka, která mohou otvírat několik voleb. Používají se pro funkce, které mají více variant provedení (např. odeslání elektronického dokladu ve více jazykových mutacích).

Nový vzhled oken modulů | Notia Business Server