Verze 10 Notia Business Server

Verze 10 Notia Business Server obsahuje tři zásadní novinky:

  • Nový modul pro jednoduchou výrobu.
  • Novou CRM aplikaci pro smartphony.
  • Nové uživatelské rozhraní.
Přehlednost a srozumitelnost ovládání

Změny ve vzhledu klientské win aplikace míří k vetší přehlednosti ovládání a srozumitelnosti používané symboliky. Zatímco funkcionalita zůstala stejná, grafika se změnila zásadně:

  • Barevnost oken a tvary některých ovládacích prvků jsou nyní dány barevným schématem, které si může uživatel zvolit.
  • Hlavní okno je upravené tak, aby usnadňovalo rychlý výběr modulu.
  • Symboly funkčních tlačítek jsou zcela přepracované, jsou monochromatické s výjimkou tzv. akcentovaných tlačítek.
Barevná schémata

Na záložce Profil a nastavení hlavního okna lze volit vzhled uživatelského rozhraní. Volba barevného schématu definuje barevnost oken, textů, tlačítek a dalších prvků. Výchozím schématem je Nová trasa, což je jedno ze schémat inspirovaných modern ui Microsoftu (názvy těchto schémat souvisejí s pražským metrem a jsou v horní části seznamu). K dispozici jsou i další konzervativnější barevná schémata, takže by si každý uživatel měl vybrat vyhovující vzhled. Vzhled se změní okamžitě při výběru schématu ze seznamu.

Hlavní okno

Nástroje v hlavním okně jsou strukturované podle významu, takže hlavní je rychlá orientace v nabízených modulech a číselnících. Pokud jsou v hlavním okně použity symboly, jsou jednoduché a ilustrativní. Odkazy na moduly jsou na výrazných dlaždicích. Původní upoutávky na důležité informace pro uživatele reprezentuje záložka Zprávy, což je seznam posledních aktualit, novinek a upozornění pro uživatele z twitteru. Na záložky jsou přesunuté i odkazy na informační zdroje a podporu (záložka Helpdesk) a pro běžnou práci nedůležité informace o aktuální verzi programu a databáze (záložka O aplikaci).

Grafika oken modulů

Vzhled oken je dán opět barevným schématem. Zcela nová jsou funkční tlačítka, jejichž původní symboly jsou nahrazeny novými, jednoduššími, kompatibilními se vzhledem ikon moderních operačních systému a mobilních zařízení. Význam tlačítek by měl být nyní jasnější a navíc je u každého zobrazena nápověda.

Některá tlačítka spojená s kontextově významnou funkcí (např. vystavit na novém dokladu) jsou akcentovaná. Barva a způsob akcentování lze volit v Profilu a nastavení.

Novým prvkem jsou sdružená funkční tlačítka, která mohou otvírat několik voleb. Používají se pro funkce, které mají více variant provedení (např. odeslání elektronického dokladu ve více jazykových mutacích).