Třídění seznamu, používání rychlého filtru v seznamech, výčet operátorů

Třídění seznamu

Poklepáním na záhlaví s názvem sloupce v seznamu se třídí daný sloupec v pořadí – první poklepání vzestupně, druhé poklepání sestupně, třetí poklepání bez třídění.

Když se tento postup provede se stisknutou klávesou Shift, tak se kroky provedou v opačném pořadí.

Co je rychlý filtr

Rychlým filtrem nazýváme nástroj na filtrování v seznamech s použitím polí pod názvy jednotlivých sloupečků v seznamu. Do těchto polí lze napsat hledaný řetězec nebo číslo nebo použít nějaký logický operátor pro spojení více výrazů.

Rychlý filtr lze zapnout ve všech seznamech v systému přes kontextové menu zobrazené pravým tlačítkem myši a volbou Zobrazit rychlý filtr. Zapnutý filtr se aktivuje i pro příští použití v daném seznamu funkcí Uložit nastavení okna.

Pravidla rychlého filtru

 • Pokud se volbou v kontextovém menu (přes pravé tlačítko myši) nenastaví volba Nerozlišovat VELKÁ/malá budou se vždy rozlišovat velká a malá písmena.
 • Text se vždy vyhodnocuje zleva, vybírá se vše, co začíná zadaným řetězcem (zadaný řetězec Notia ve sloupci s názvem partnera najde všechny doklady v názvu partnera začínající Notia …).
 • “%text%” takto napsaná podmínka znamená hledání zadaného řetězce kdekoliv v textu daného sloupce.
 • “=” před textem znamená najít přesnou hodnotu podle zadaného řetězce (zadaný výraz =Notia ve sloupci s názvem partnera najde všechny doklady, které mají v názvu partnera pouze slovo Notia).
 • “|” (Alt+W na české klávesnici) operátor pro hledání záznamů, které mají v daném sloupci hodnotu rovnající se jedné z vyjmenovaných hodnot.(Příklad: Hledat všechny závazky s partnery NOTIA nebo ORACLE: do rychlého filtru se ve sloupci Partner vloží řetězec NOTIA|ORACLE).
 • “>” operátor pro hledání dokladů, které mají v daném sloupci větší hodnoty, než je uvedená (Příklad: Hledat všechny doklady s datem plnění vyšším, než 1.1.2012 – do sloupce Plnění zadat řetězec “>1.1.2012”).
 • “<” operátor pro hledání dokladů, které mají v daném sloupci menší hodnoty, než je uvedená (Příklad: Hledat všechny doklady s datem plnění nižším, než 31.1.2013 – do sloupce Plnění zadat řetězec “<31.1.2013”).
 • “<>” operátor pro hledání dokladů, které mají v daném sloupci jiné hodnoty než je uvedená (Příklad: Hledat všechny doklady s nenulovou částkou – do sloupce Částka zadat řetězec “<>0”).
 • “..” operátor pro hledání záznamů, které mají v daném sloupci hodnotu spadající mezi zadané údaje. (Příklad: Hledat všechny závazky se zůstatkem mezi hodnotami 1000 a 2000: do rychlého filtru se ve sloupci Zůstatek vloží 1000..2000).
 • “=+” operátor pro hledání záznamů, které mají v daném sloupci vyplněnou nějakou hodnotu. (Příklad: Hledat všechny pohledávky s vyplněným obchodníkem: do rychlého filtru se ve sloupci Obchodník vloží “=+”).
 • “=-” operátor pro hledání záznamů, které nemají v daném sloupci vyplněnou žádnou hodnotu.(Příklad: Hledat všechny pohledávky s nevyplněným obchodníkem: do rychlého filtru se ve sloupci Obchodník vloží “=-“).