Ukotvení příček v seznamu

Ve všech seznamech systému NBS je možnost ukotvení vertikální příčky.
Sloupce nalevo od ukotvení zůstanou neměnné a ukotvené ve viditelné části okna, ve sloupcích napravo lze posouvat stejně.

Funkcionalite je podobná excelu, postup je shodný v jakémkoliv seznamu všech oken v systému NBS.
POSTUP

Pravým tlačítkem myši, v jakémkoliv řádku sloupce, který má být prvním nezafixovaným, vyvolat kontextové menu a vybrat volbu Ukotvit příčku před vybraným sloupcem.

  • Zafixují se vždy všechny sloupce nalevo od sloupce, kde bylo vyvolené menu pro zapnutí kotvy.
  • Pro zapamatování je potřeba uložit nastavení okna. Jinak se ukotvení při vypnutí ztratí.
  • Pro zrušení ukotvení stačí vyvolat menu pravého tlačítka myši kdekoliv v seznamu a vybrat volbu Zrušit ukotvení příčky (opět je potřeba uložit nastavení okna).