Zkušenost Notia Business Server (NBS) s Oracle cloudem


NBS jako jedna s nejkomplexnějších aplikací svého druhu, už od svého vzniku používá datová uložiště Oracle. Díky jeho vyspělé technologii se stalo toto databázové řešení, v úzké spolupráci s pracovními nástroji Notia, neoddělitelným celkem propracovaného obchodního řešení.
Naše společnost už standardně nabízí vlastní serverové řešení s databází Oracle, kde ve většině případů je takový server s databází umístěn ve vnitřní infrastruktuře zákazníka a to znamená, že se na něj přistupuje z uzavřené firemní sítě. Zřízení takového serveru ale vyžaduje investice na samotný hardware a jeho údržbu, profesionální správu, licence, náklady na energie, prostory apod.
Alternativním řešením je pronájem databáze od firmy Oracle, a to ve formě připojení k datovému uložišti. Testovali jsme pro naše zákazníky toto řešení jako alternativu k jejich vlastnímu hardware.


Jaké cloudové řešení Oracle nabízí?

Velmi zjednodušeně se to dá shrnout do tří nabízených způsobů pronájmu:

  • Autonomní databáze
  • Virtuální server
  • Dedikovaný server


Nejbližší datové centrum Oracle je v německém Frakfurtu. Tam jsme zřídili náš testovací virtuální server, který byl pro potřeby NBS nejvhodnějším řešením a to, jak z hlediska flexibility, tak i ceny. Další dvě nabízené varianty byly pro naše využití, buď méně technologicky vhodné (autonomní databáze), nebo neúměrně předimenzované (dedikovaný server s 64 procesorovými jádry). Jako základ virtuálního severu, který mimochodem konfiguraci umožňuje Oracle do detaily „naklikat“ přímo ve webovém rozhraní, jsme vybrali operační systém Oracle Linux.
Oracle nabízí výběr z více verzí OS od různých distributorů, a to od Linuxu, až po různé verze Windows serverů. Na test jsme zvolili tu „nejskromnější“ konfiguraci virtuálního hardwaru z důvodu testování rychlosti a použitelnosti s NBS. O „skromnosti“ je ale v tomto případě nutné psát v uvozovkách, protože námi zvolená konfigurace disponovala jedním virtuálním procesorem 16GB operační paměti a prostorem 250GB pro data. Jako databázové uložiště jsme použili Oracle Standard Edition 19c. Celá instalace proběhla automaticky, a za pár minut bylo možné se k serveru přihlásit.


Co znamená, že virtuální server je pod ochranou Oracle?

Přechod na cloud eliminuje starosti a náklady spojené s udržováním a zabezpečením serveru. Oracle, jak sám deklaruje, nepřetržitě investuje do nejnovějších technologií zabezpečení, které má zákazník následně k dispozici. Reaguje na potencionální hrozby a automaticky implementuje nejnovější řešení. Tvrdí, ze jejich vícestupňový přístup k zabezpečení cloudu překonává ostatní poskytovatele podobné služby a nabízí zabezpečení, jaké zákazník vyžaduje a potřebuje.


Má tedy NBS svoje data v Oracle Cloud v bezpečí?

Pochopitelně největší obavy mají uživatelé cloudu o bezpečnost svých dat. Oracle se ve velké míře věnuje tématu zabezpečení a rovněž způsobu připojení vašeho intranetu k virtuální infrastruktuře cloudu. Existují 3 druhy poskytovaného cloudu: veřejný, soukromý a hybridní.
Veřejný „vystavuje“ svoje služby přímo na internet, soukromý je dostupný pouze z virtuální sítě uvnitř cloudu a hybridní je kombinací obou předchozích řešení. Rozdíl je v tom, do jaké míry zodpovídáte za bezpečnost dat vystavených vy sami, co je veřejný cloud nebo samotný systém zabezpečení od Oracle v případě soukromého cloudu.


V případě NBS je optimálním řešením použití hybridního cloudu, kdy se data z a do NBS vyměňují prostřednictvím šifrovaného spojení a jsou k dispozici jen pro intranet a virtuální síťovou infrastrukturu v samotném cloudu. Toto je soukromá část služby, to znamená maximální využití sofistikovaných bezpečnostních systémů přímo do Oracle. Veřejná část se následně dá využít na poskytování dat přes Notia API, například jako zdroj údajů pro internetovou stránku nebo e-shop.


Jaká je cena Oracle Cloud?

V případě, že máte ve firmě Oracle server s licencemi a hardware, vše ve vlastní správě, tak byste dokázali poměrně rychle a přesně vypočítat, jaké jsou měsíční náklady. Jak se ale počítá cena Oracle cloudu? To už tak jednoduché není. Oracle vám totiž nabízí možnost dynamicky disponovat s virtuálním hardwarem. Během pronájmu můžete přidávat/ubírat počet jader procesoru a paměti, a dokonce můžete server na čas vypnout, když ho nepotřebujete. To je možné provést přes webové rozhraní služby nebo scriptem, který se spustí v předem naplánovaném čase. Toto všechno má následný a zásadní vliv na cenu služby. V praxi to znamená, že celý virtuální server můžete např. v noci nebo přes víkend vypnout a tím šetřit svoje prostředky (a také životní prostředí). Naopak v čase mimořádné zátěže, můžete server posílit přidáním jádra procesoru či RAM.


Naše zkušenost: cena pronájmu testovacího serveru (konfigurace viz výše) s nepřetržitým provozem, ve stejné konfiguraci vychází cca na 300 USD (bez DPH) za měsíc. Tato cena zahrnuje i licenci na samotnou databázi Oracle Standard Edition v rozsahu, v jakém se používá v cloudu.

Závěr


Vyspělost technologie Oracle Cloud nedává žádnou pochybnost o použitelnosti takovéhoto řešení jako zdroje dat pro NBS. Výhodou celého řešení jsou nepochybně nulové počítačové náklady oproti řešení s vlastním hardwarem, stejně jako nulové náklady spojené se správu samotného serveru a v neposlední řadě i úspora energie. Důležité je, nezapomínat, že k nákladu na samotný cloud je nutné připočítat také cenu zřízení kvalitního a stabilního připojení k internetu, přes které celá komunikace se serverem probíhá.