Daň z přidané hodnoty od 1. ledna 2015

Od 1. ledna 2015 se zavádí třetí sazba daně (druhá snížená sazba – DSS) ve výši 10% na vybrané zboží uvedené v příloze 3a zákona o DPH. V souvislosti s novelou zákona o DPH bude od 1. 1. 2015 v platnosti nový výkaz DPH označený “25 5401 MFin 5401 – vzor č. 19”. Zboží s nově zavedenou druhou sníženou sazbou se bude ve výkazu uvádět souhrnně na řádcích pro sníženou sazbu. 

V návaznosti na třetí sazbu daně je v Notia Business Server zavedena nová daňová sazba označená jako DSS (druhá snížená sazba). Tuto sazbu je třeba doplnit v číselníku produktů k položkám, kterých se to bude týkat. Dále jsou zavedeny následující daňové kódy, které se budou vykazovat společně s odpovídajícími kódy se sníženou sazbou (SS). Nové kódy se budou automaticky doplňovat v dokladech u produktů s druhou sníženou sazbou daně.

 • D-UTDSS – uskutečněné plnění tuzemsko – druhá snížená sazba
 • DK-UTDSS – uskutečněné plnění tuzemsko – druhá snížená sazba – nezapočítává se do koeficientu
 • D-PZEUDSS – pořízení zboží EU – druhá snížená sazba
 • D-PZZEUDSS – zaslání zboží do EU – druhá snížená sazba
 • D-PZZDSS – pořízení zboží ze zahraničí – druhá snížená sazba
 • O-PTDSS – přijaté plnění v tuzemsku – druhá snížená sazba
 • OK-PTDSS – přijaté plnění v tuzemsku – druhá snížená sazba – krácený nárok
 • O-PZEUDSS – pořízení zboží z EU – druhá snížená sazba
 • OK-PZEUDSS – pořízení zboží z EU – druhá snížená sazba – krácený nárok
 • O-PZZDSS – pořízení zboží ze zahraničí – druhá snížená sazba
 • OK-PZZDSS – pořízení zboží ze zahraničí – druhá snížená sazba – krácený nárok
 • D-VERITDSS – Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (§44) – druhá snížená sazba
 • O-DLUZDSS – Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (§44) – druhá snížená sazba

Nová sazba a kódy budou zahrnuty v update od verze 10.015.001.

Další významnou změnou z hlediska vykazování DPH je, že od 1.1.2015 je místem plnění pro poskytovatele z členských zemí EU u telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb vždy místo usazení příjemce. Pro zjednodušení odvodu DPH jednotlivým členským státům dle místa plnění se poskytovatel zaregistruje do tzv. “zvláštního režimu jednoho správního místa”. Zde bude vykazovat všechna plnění do jednotlivých členských států a správní místo zajistí dílčí odvody jednotlivým státům. Výše odváděné daně se řídí sazbami jednotlivých členských států. V Notia Business Server se uvedená funkčnost zajistí tak, že se zavede pro každý stát samostatná daňová sazba v číselníku daňových sazeb. Ke každé nové daňové sazbě se vytvoří příslušné daňové kódy a pak se bude pro tyto kódy sestavovat samostatný výkaz DPH.