Otázky a odpovědi/FAQ

OBECNÉ

Kde se nastavuje logo pro sestavy a jaký musí mít formát?

Rozměry místa na logo jsou na našich sestavách přesně 245 x 72 pixelů (šířka x výška). Parametry obrázku loga tedy stačí upravit do rozměrů, které jsou násobky uvedených hodnot (aby se obrázek po vložení nezdeformoval). Zároveň by měl mít soubor s logem co nejmenší velikost a formát bmp.

Vkládá se pak v Administrace – Win Administrátor – Zobrazit – Firemní údaje.

Existuje někde seznam všech možností rychlého filtru?

Při filtrování v seznamech slouží rychlý filtr k nejpoužívanějším nástrojům. Poskytuje mnoho možností při použití různých funkčních operátorů. Jejich seznam najdete v samostatném článku.

Kde se nastavují e-mailové adresy, aby se vypisovaly na sestavách?

Jestliže jde o obecné emailové adresy firmy, nastavují se společně s ostatními údaji o společnosti v administraci systému v menu Zobrazit – Firemní údaje.

Pokud jde o emailové adresy jednotlivých uživatelů, které se na sestavách zobrazují například u údaje Vystavil, Potvrdil atp., nastavují se v záznamu jednotlivých uživatelů v administraci.

CRM

Jak se nastavuje na webu v CRM to, aby nadřízený viděl události svých podřízených a mohl je případně i měnit?

 • Nejdříve je potřeba naplnit číselník Pracovníci a pracovníky, kteří jsou zároveň uživateli systému spojit se správným uživatelským jménem. Jako příklad jsem u vás vytvořil dva pracovníky
 • V hlavním okně webCRM vpravo nahoře je tlačítko „Oprávnění a sdílení“, kde se nastavují oprávnění a vztahy nadřízený vs. podřízený.
 • Na stránce „Vzájemná uživatelská oprávnění se pak nastavuje pro jednoho pracovníka na koho má jaká práva nebo naopak, kdo všechno má práva na jednoho pracovníka a jaká.
SKLADY

Jakým způsobem se nastavují kontace účtování skladových pohybů?

Jedna strana kontace – skladový účet – se zadává v záznamu skladu. Protiúčet pro jednotlivé skladové pohyby se nastavuje v číselníku Způsoby účtování.

Jde nastavit, aby se jedna položka skladového dokladu účtovala jinak, než ostatní položky – třeba ve výdejce?

Samozřejmě to jde. V číselníku produktů lze u jednotlivých produktů nastavovat výjimky. Tzn. Na záložce Účtování u konkrétního produktu jde přes tlačítko + vybrat způsob účtování (například VydS-PROD) a u něj nastavit pro daný produkt jiný účet, než je nastaven defaultně u tohoto způsobu.
Při výdeji se pak u produktů s takto nastavenou výjimkou bude přednostně účtovat podle účtu z produktu. Ostatní se zaúčtují podle účtu nastaveného u způsobu účtování.

POHLEDÁVKY

Jak dosáhnout toho, aby se na některé vystavené faktury vypisoval jiný bankovní účet?

Na sestavu Faktura se vypisuje vždy ten bankovní účet, který je vyplněný na dané pohledávce v systému. Účet se do pohledávky dotahuje automaticky a může se v konkrétním případě ručně změnit. Pokud je potřeba, aby se pro určitý typ pohledávek dotahoval vždy jiný účet, je vhodné založit novou skupinu pohledávek (číselník Skupiny P/Z) a u ní nastavit potřebný bankovní účet. Všechny ostatní parametry mohou být nastavené stejně, jako u existující skupiny P/Z.

Proč se nepřekursovaly některé faktury v cizí měně ke konci roku?

Funkce Přecenit kurzem na přepočet cizoměnových faktur se pouští v menu Pohledávky (nebo Závazky nebo Zálohy). Je nutné, aby faktura nebyla uhrazena (ani částečně) a aby byl vyplněn kurs příslušné měny k datu přecenění podle toho, zda se používá denní kurs (Kursovní lístek) nebo pevný kurs (číselník měny).

ZÁVAZKY

Co znamená na dokladu vpravo dole údaj “Neschvaluje se”?

Týká se nedávno přidané možnosti schvalování přijatých faktur v tzv. kolečku. Velmi často se používá ve velkých firmách v tradiční podobě oběhu fyzického dokladu a potvrzování podpisy. O nové možnosti elektronického potvrzování najdete více v našem článku.

ÚČETNICTVÍ

Lze nějak ověřit soubor xml s vyexportovaným elektronickým podáním výkazu DPH před jeho odesláním?

Ano. Je možné soubor načíst přímo na webovém portálu daňové správy – odkaz Načtení ze souboru. Po načtení se dozvíte, zda jsou v souboru chyby nebo zda načtení proběhlo v pořádku a můžete si výkaz prohlédnout.

Jak nastavit, aby se ve Výkazu DPH vypisovalo jméno fyzické osoby a nepsalo se do právnické?

Musí být splněno několik podmínek:

 • V Obchodních kontaktech musí být vyplněn partner s příznakem fyzická osoba, označený příznakem Naše firma
 • Tento partner u sebe musí mít vyplněnou výchozí osobu. Jméno a Příjmení této osoby se pak bude vypisovat do sekce Fyzické osoby v přiznání.
 • Zkratka partnera označeného jako Naše firma musí být vyplněna ve Firemních údajích v Administraci systému. (Modul Administrátor – menu Zobrazit – Firemní údaje)
VÝKAZY

Založí se výkazy na další účetní rok automaticky při roční uzávěrce?

Ne. Výkazy si musí uživatel založit ručně (v menu Výkazy – seznam). Bohužel nejdou ani zkopírovat.
Ke každému výkazu se musí nastavit definice (klidně můžete používat stejné definice, jako v předchozích letech – pokud se na nich nic neměnilo) a do sekce Zdroj nastavit pracovní knihy (první v pořadí je pro aktuální rok a druhá v pořadí je pro minulé období).

PRODEJ

Jak zrušit pohledávku/zálohovou fakturu se skladovými doklady, jestliže šlo o výdej do komise? Volba zrušení pohledávky se skladovými doklady nefunguje.

V tomto případě je potřeba postupovat trochu komplikovanější cestou:

 • Zrušte vystavení faktury a smaže ji.
 • Z objednávky přes lupu s písmenem D nechat zobrazit dodací list. Zrušit potvrzení dodacího listu.
 • Na dodacím listu ještě v menu Dodací listy funkcí „Odebrat výdejku“ nechat odpojit výdejku a potom dodací list vymazat.
 • Z objednávky nechat zobrazit přes lupičku s písmeny OK svázaný doklad odběratelské komise.
 • Na dokladu odběratelské komise – menu Komise – Zrušit potvrzení a následně doklad vymazat. (automaticky se s ním vymaže i výdejka)
 • Pak už je objednávka zase ve stavu potvrzená bez výdejky a faktury