Formát el. bankovnictví

V modulu Banka je možné nastavit formáty importu a exportu souborů, popř. formát zahraničního exportu pro elektronickou komunikaci s Vaší bankou.

Pro správné používání zvolte kód uvedený v číselníku Bankovní formáty. Pokud budete vkládat vlastní unikátní formát, může se stát, že nebude ze strany NBS podporován, a proto doporučujeme, obrátit se na zákaznický hotline.

Dostupné formáty v číselníku Bankovní formáty:

KODNAZEV
ABOBankovní formát ABO
CITIBANKBankovní formát Citibank
CITICSVBankovní formát Citibank csv – Export / CO ACD – Import
CITICSV2Bankovní formát Citibank 2 csv – Export / CO ACD – Import
GEMINIBankovní formát Gemini
MULTICASHBankovní formát Multicash
SEPA_XMLBankovní formát SEPA XML