Hromadné zaúčtování všech dokladů do účetního deníku

V modulu Účetnictví je přidána funkce hromadného zaúčtování účetních zápisů do Účetního deníku. Využijete ji zejména v případech, kdy jste zvyklí převádět zápisy do účetního deníku jednou ročně.

Postup:

Před použitím funkce Zaúčtovat vše… zkontrolujte všechny transakce a doklady daného roku uveďte do stavu “v pořádku”. Pokud budou evidované chybné nebo nezkontrolované zápisy, operaci nebude možné úspěšně dokončit.

Po kontrole otevřete modul Účetnictví, menu Transakce a zvolte funkci Zaúčtovat vše.

Po zvolení funkce Zaúčtovat vše… budete upozorněni, že budou doklady zaúčtovány doklady, pouze pokud jsou ve stavu “v pořádku” a vyzváni k výběru roku, který má být zaúčtován.

Výběrem z nabídky zadejte rok, který má být zaúčtován do deníku.

Pokud proběhne zaúčtování v pořádku objeví se informační okno, že Všechny účetní doklady byly zaúčtovány. V opačném případě budete informováni, že operace nebyla provedena a doklady zůstanou v jednotlivých transakcích.