Limit daňových odpisů pro vozidla kategorie M1

Od 1.1.2024 je v zákoně o daních z příjmů 586/1992 Sb., § 30e-g zavedena finanční limitace pro vstupní cenu za účelem daňových odpisů u vozidel kategorie M1. Limit je stanoven na 2 mil. Kč. V Notia Business server se toto omezení vyřeší jednoduše. Pořizovací cena vozidla v částce vyšší než 2 mil. Kč se do účetních odpisů nastaví v plném rozsahu a do daňových se zapíše do výše maximálního limitu tj. 2 mil Kč. Tím se účetně odepíše plná hodnota vozu a daňově pouze ve stanoveném limitu.