Tiskopis DPH vzor č. 24 a Kontrolní hlášení


V souvislosti s novelou zákona o DPH č. 235/2004 došlo k několika menším úpravám ve (elektronických) formulářích Kontrolního hlášení a Daňového přiznání k DPH. Nový vzor Přiznání k dani z přidané hodnoty vzor č. 24 je platný od 1.1.2024.

V Notia Business server jsou aktualizované formuláře dostupné ve verzi 11.025.007.