Nastavení účtování skladů v modulu Sklady

Skladovatelné produkty – pořízení

U produktu, který jde nákladově přes sklad, se v číselníku produkty u účtu pro Nákup uvede 131 + nějaká analytika. (Jde o účtování závazku nebo pokladního dokladu při pořízení).

Skladové operace

Pro sklad se kontace definují zvlášť pro příjem a výdej.

Definují se v menu Číselníky – Způsoby účtování. Zde se nadefinují všechny možnosti, které mohou nastat při účtování příjmu nebo výdeje proti účtu skladu (132). Zároveň se určí jeden způsob, který se bude dotahovat ke skladům jako výchozí. U každého skladu se pak bude moci výchozí způsob účtování příjmu a výdeje změnit.

Jako poslední možnost, kdy jde změnit způsob účtování výdeje nebo příjmu je na konkrétním dokladu, kam se dotáhne výchozí způsob od skladu. Pak už zbývá pouze ruční měnění v UZ.

Na každou kontaci je potřeba udělat Způsob účtování. Budete mít tedy například Výdej – prodej zboží s nastaveným účtem 504 analytika 100. Další pak bude Výdej – prodej doplňků s účtem 504 analytika 200, Výdej – marketing s účtem 504 analytika 300, atd.

Samotná výdejka se pak dá předkontovat jen jedním způsobem. Přednostně se na ní dotahuje výchozí způsob nastavený u příslušného skladu a lze ho změnit na dokladu před jeho potvrzením.

Pokud se na to zapomene, pak lze účet opravit na vzniknuvších účetních dokladech ručně.