Verze 9 Notia Business Server

Změna technologie na straně klienta

Komunikace s databází aplikace Notia Business Server je nyní realizována novou technologií přímo v programu nbs. Přestože to uživateli nebude patrné byla v tomto směru inovované každé okno, každá funkce a každá sestava.

Tato revoluční změna přináší

 • větší stabilitu připojení k databázi
 • jednodušší zprovoznění a administraci klientské stanice Notia Business Server
 • snížení konfliktů programu nbs s jinými programy na stanici

Ve verzi 9 přestává Notia Business Server používat externí Borland Database Engine. Instalace a nastavení BDE nemá tedy již žádý vliv na běh nbs.

Verze 9 je navržena tak, že ji lze používat bez klientských částí Oracle na stanici. Tuto vlastnost verze 9 doporučujeme ale používat pouze v nezbytných případech nebo dočasně, protože v určitých konfiguracích sítě může vést k nestabilitě.

Co musí udělat uživatel při přechodu na verzi 9 s ohledem na novou technologii:

 • vůbec nic!

Co znamená technologická změna verze 9 pro administrátory:

 • zrušení BDE na stanicích, pokud jej nevyužívají jiné programy
 • při instalaci nových stanic vynechání instalace BDE
Nové hlavní okno

Hlavní okno programu nbs je ve verzi 9 zcela přepracované tak, aby nebylo pouhým nástrojem spouštění dílčích modulů, ale aby plnilo i úlohu informačního zdroje.

I když jej nemůže nahradit, bylo nové hlavní okno inspirováno Dashboardem webového rozhraní.

Kromě na první pohled patrné změny grafiky zahrnuje inovace hlavního okna:

 • odkazy na informace pro uživatele a na uživatelskou podporu
 • zpřehlednění informací o přihlášeném uživateli, otevřené účetní jednotce atd.
 • spouštění web agend
 • záložku home s nejčastějšími agendami
 • přihlášení a odhlášení nezávislé na vypnutí programu nbs
 • informační prvky (widgety) s uživatelskými a obecnými informacemi

Co musí udělat uživatel při přechodu na verzi 9 s ohledem na nové hlavní okno:

 • seznámit se s novým prostředím

Co vyžaduje změna hlavního okna od administrátorů:

 • seznámit se s budoucími možnostmi nastavení pro uživatele
Dostupnost verze 9

Beta verze 9 je k dispozici vybraným uživatelům na testování.

Distribuce verze 9 začne 23.8.2011. Do té doby je pro případný update k dispozici verze 8 z 18.7.2011. V době do uvolnění verze 9 nejsou možné žádné uživatelské úpravy včetně vývoje sestav.