Novela zákona o DPH č. 370/2011 Sb.

Od 1.1.2012 začala platit novela zákona o DPH, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 6.12.2011. V této souvislosti byly v Notia Business Serveru provedeny změny:

  • Snížená sazba (SS) se od 1. ledna 2012 zvyšuje na 14%. Změnu je třeba udělat v číselníku „Daňové sazby“, kde na řádku se sazbou SS změňte procenta z 10 na 14. Tuto změnu je třeba udělat k 1.1.2012 před vystavením prvního daňového dokladu s plněním v roce 2012.
  • Od 1. ledna 2013 se snížená i základní sazba sjednocují na 17,5%. Znamená to, že k uvedenému datu je potřeba opět upravit položky v číselníku daňových sazeb (SS,ZS). Předpokládá se ovšem, že během roku 2012 dojde opět k novelizaci tohoto ustanovení.
  • Daňové doklady s plněním v roce 2012 a sníženou sazbou daně, na které byly uhrazeny zálohy v roce 2011, se zdaňují tak, že změněnou sazbou daně se zdaní pouze rozdíl mezi celkovým plněním a zaplacenou zálohou. Tento případ systém neprovede automaticky a je třeba udělat ručně úpravu na vystavovaném daňovém dokladu.