Podmínky online kontrol spolehlivosti plátce DPH a ověření účtů plátce DPH

Dávková kontrola plátců dph v Notia Business Server není možná vzhledem k podmínkám, které stanovilo GFŘ pro přístup k Daňovému portálu. Generální finanční ředitelství si vyhrazuje právo omezit nebo znemožnit přístup k WWW službě uživatelům (identifikovaným podle zdrojové IP adresy či jinak), kteří:

  • odešlou k vyřízení více než 10.000 požadavků za 24 hodin, (jeden požadavek = jedno volání služby);
  • odešlou k vyřízení více než 2.000 požadavků za 1 hodinu, (jeden požadavek = jedno volání služby);
  • odesílají zároveň (paralelně) více než 4 požadavky najednou;
  • se snaží o porušení bezpečnostní ochrany WWW serverů Daňového portálu a jeho aplikací;
  • používají WWW službu či jiné aplikace Daňového portálu jinak, než podle oficiální dokumentace;
  • opakovaně posílají nesprávně vytvořené požadavky;
  • opakovaně posílají stejné požadavky;
  • obcházejí povolené limity odesíláním požadavků z většího množství IP adres;
  • automatizovaně propátrávají databázi náhodnými údaji nebo generují většinu nesprávných dotazů.