QR faktura

QR faktura je pokus o standardizaci výměny hlavičkových dat faktur prostřednictvím qr kódu zastřešený Komorou daňových poradců ČR

Od verze 10.027.011 je podpora qr faktur zapracována v Notia Business Server v modulech Pohledávky a Závazky.

Při příjmu faktury přibyla možnost Nový podle QR kódu, která otevře dialog pro načtení kódu a po jeho úspěšném zpracování založí hlavičku závazku. Naopak při vystavení pohledávky je nově do výchozí tiskové sestavy faktury zahrnut qr kód podle standardu QR faktura.