Certifikování (podepisovaní) el. dokladů a e-mailů odesílaných automaticky přes SMTP

Pro podepisování elektronických dokumentů (PDF, ISDOC) popř. celých emailů odesílaných automaticky přes SMTP rozhraní je potřeba:

  • Do NBS ve Win administrátoru naimportovat privátní (i s heslem) a veřejnou část elektronického podpisu ve formátu *.PEM . (Nástroje/Import certifikátů). Jeho použití lze také blokovat interním přístupovým heslem.
  • Implementovat a aktivovat službu pro podepisování dokumentu nebo emailu uloženým certifikátem a nastavit výchozí hodnoty parametrů. Pro podepisování celých emailů se využívá OpenSSL, který je běžně instalován na databázovém serveru pracujícím v systému Linux apod. V prostředí Windows je třeba OpenSSL doinstalovat. Pro podepisování samostatných PDF dokumentů se používá balík PortableSigner který je třeba nainstalovat společně s JRE (Java runtime engine) na databázový server.
  • Při generování el. dokumentu uživatel vybírá, jakým certifikátem se dokument (email) podepíše.
Podepisování e-mailu

Musí být splněn bod 1 (kod=E-MAIL) i bod 2. U certifikátu musí být uložena privátní i veřejná část. Je možné mít pro celou firmu pouze jeden certifikát, nebo mít certifikát pro jednotlivé uživatele (v tom případě se vyplní pole Uživatel). Pole Partner a Osoba se nevyplňují.

Podepisování PDF dokumentů

Musí být splněn bod 1 (kod=E-MAIL), bod 2 a zapnutá služba pro konverzi HTML dokumentů do PDF na serveru. U certifikátu musí být uložena privátní i veřejná část. Je možné mít pro celou firmu pouze jeden certifikát, nebo mít certifikát pro jednotlivé uživatele (v tom případě se vyplní pole Uživatel). Pole Partner a Osoba se nevyplňují.

Podepisování ISDOC dokumentů

Musí být splněn bod 1 (kod=ISDOC). Pro vytváření podepsaného ISDOC dokumentu je opět možné mít pro celou firmu pouze jeden certifikát, nebo mít certifikát pro jednotlivé uživatele (v tom případě se vyplní pole Uživatel). Pole Partner a Osoba se nevyplňují.

Import ISDOC dokumentů

Pro kontrolu došlého a importovaného ISDOC dokumentu, který je elektronicky podepsán, je nutné naimporovat veřejnou část partnerova certifikátu a vyplnit pole Partner, popřípadě Osoba (mohou být různé certifikáty jednotlivých kontaktních osob obchodního partnera).