QR FAKTURA

QR faktura je pokus o standardizaci výměny hlavičkových dat faktur prostřednictvím QR kódu zastřešený Komorou daňových poradců ČR.

Od verze 10.027.011 je podpora QR faktur zapracována v Notia Business Server v modulech Pohledávky a Závazky.

Při příjmu faktury přibyla možnost Nový podle QR kódu, která otevře dialog pro načtení kódu a po jeho úspěšném zpracování založí hlavičku závazku. Naopak při vystavení pohledávky je nově do výchozí tiskové sestavy faktury zahrnut QR kód podle standardu QR faktura.