Teams Phone pro NBS Hub

Integrace telefonní ústředny

Jste uživateli Microsoft Teams a používáte ústřednu Teams Phone? Pak určitě využijete možnost integrace NBS Hub s telefonním systémem. Jednoduše bez dalšího hledání tak získáte informace o volajícím.

Co propojením s Microsoft Teams Phone získáte

Pokud propojíte NBS Hub s Microsoft Teams Phone, otevře se vám aplikace NBS po každém přijatém hovoru na kontaktu odpovídacímu volajícímu číslu. Otevře se záznam obchodního partnera podle čísel v kontaktech této firmy.

Pokud systém nalezne odpovídající firmu, zobrazí ji. Pokud nalezne více kontaktů s daným telefonním číslem, zobrazí jejich seznam.

Vyhodnocení shody volajícího čísla se záznamy v evidenci probíhá s vyloučením mezer a mezinárodních předvoleb, takže by mělo být jedno, jakou formou je číslo u kontaktu zapsáno.

Jak propojení nastavit

Nastavení klienta Teams

V aplikaci MS Teams přejděte do nastavení ve Spravovat účet na kartu Hovory. Volba Otevřít aplikace v prohlížeči je výchozí stavu vypnutá, tuto volbu zapněte, jak je vidět na obrázku.

Nastavení Teams Phone na PC
Nastavení aplikace MS Teams

Nastavení propojení s CRM v administraci Teams

  1. V administraci upravte nebo vytvořte alespoň jednu zásadu volání takto: do pole Adresa URL pro otevření aplikací v prohlížeči pro příchozí hovory přes veřejnou telefonní síť vepište: https://[adresa vašeho NBS HUB]/phone/{phone}.
  2. Uživatelům, kterým chcete umožnit propojení CRM s telefonem, přiřaďte dříve vytvořenou zásadu v předchozím kroku.