Změna výše DPH od 1. 1. 2024

Úpravy číselníku pro přechodné období

V návaznosti na legislativní změny ve výši sazeb DPH od 1.1.2024, došlo v Notia Business Server k úpravě v číselníku Daňové sazby.

V záznamu každé daňové sazby je přidána záložka Platnost s uvedenou Platností od data a Procentem. Sazby je možné tímto způsobem libovolně měnit a doplňovat nové údaje. Updatem bude u snížené sazby doplněna nová výše DPH 12 %, s uvedenou platností od 1.1.2024.

Systém automaticky rozliší procentuální výši dle zadaného zdanitelného plnění na příslušných dokladech. 

Příklad:
Doklad vystavený/přijatý k 31.12.2023 bude ve snížené sazbě doplňovat 15% DPH.
Doklad vystavený/přijatý k 1.1.2024 bude automaticky nabízet sníženou sazbu ve výši 12% DPH. 

Kopírování dokladů

Při použití funkce Zkopírovat … je pro správné dotažení aktuálně nastavené procentuální výše DPH nutno ponechat výchozí volbu Dotáhnout aktuální. Tím bude dotažena výše DPH, která je pro dané období zadaná v číselníku Daňové sazby. Při volbě Nechat původní se dotáhne hodnota, která je na kopírovaném dokladu.

Funkcionalita je dostupná v NBS od verze 11.025.006