Kontrola spolehlivosti plátce a zveřejněných bankovních účtů dle technické novely č. 502/2012 Sb. zákona č. 235/2004 Sb.

Do Notia Business Serveru byla na několik míst přidaná možnost kontroly spolehlivosti plátce a registrace účtů s ohledem na případné ručení za neodvedenou DPH u dodavatelů. Technická novela č. 502/2012 Sb. vstoupila v platnost 1. ledna 2013. Na stránkách ministerstva financí zde.

Od 1. dubna 2013 zprovoznilo ministerstvo financí celý systém včetně seznamu registrovaných účtů, ale dle aktuálních zkušeností není seznam registrovaných účtů kompletní a někdy se liší údaje poskytované webovým a aplikačním rozhraním služby. Pravděpodobně s ohledem na tyto skutečnosti vydalo Generální finanční ředitelství dne 29. března 2013 informaci o tom, že pokud vznikne ručení za nezaplacenou daň podle §109, odst. 2, písm. c) (platba na neregistrovaný účet), nebude správce daně vyzývat k úhradě nedoplatku ručitele a to až do 30. září 2013.

Obchodní kontakty

V modulu Obchodní kontakty jsou dvě nové položky v menu Partneři:

  • Ověřit plátce DPH –zkontroluje na serveru podle DIČ partnera, není-li identifikován jako nespolehlivý.
  • Ověřit účty DPH – zkontroluje všechny účty zadané u partnera, jsou-li registrované.

Závazky, přijetí závazku

V modulu Závazky se při přijetí závazku na základě nastaveného parametru ZAVAZKY_ARES_KONTROLA_NP_RU automaticky zkontroluje spolehlivost plátce dle DIČ a registrace bankovního účtu a uživatel je případně upozorněn na nespolehlivost a může se rozhodnout, bude-li v přijímání závazku pokračovat.

Závazky, příprava příkazu k úhradě

V modulu Závazky ve funkci Připravit příkaz k úhradě při výběru závazku na základě nastaveného parametru ZAVAZKY_ARES_KONTROLA_NP_RU automaticky zkontroluje spolehlivost plátce dle DIČ a registraci bankovního účtu a uživatel je případně upozorněn na nespolehlivost a může se rozhodnout, bude-li pokračovat v přípravě příkazu k úhradě. Automatickou kontrolu registrace účtů je možné vypnout pomocí parametru ZAVAZKY_ARES_VYPNOUT_KONTROLU_RU. Tato kontrola je standardně vypnuta.

Pohledávky, vystavení dobropisu

V modulu Pohledávky se při vystavení dobropisu na základě nastaveného parametru POHLEDAVKY_ARES_KONTROLA_NP_RU automaticky zkontroluje spolehlivost plátce dle DIČ a registrace bankovního účtu a uživatel je případně upozorněn na nespolehlivost a může se rozhodnout, bude-li ve vystavování dobropisu pokračovat.

Nákup, potvrzení objednávky

V modulu Nákup se při potvrzení objednávky na základě nastaveného parametru OBJV_ARES_KONTROLA_NP_RU automaticky zkontroluje spolehlivost plátce dle DIČ a uživatel je případně upozorněn na nespolehlivost a může se rozhodnout, chce-li objednávku potvrdit.


Novinky ve funkcionalitě Notia Business Server a nové informace, které nám poskytuje MF ČR průběžně publikujeme.

Generální finanční ředitelství stanovilo pro online kontroly podmínky, které částečně omezují možnosti opakovaných kontrol, hromadných kontrol atd.