Kontrola spolehlivosti plátce dle technické novely č. 502/2012 Sb. zákona č. 235/2004 Sb.

Do Notia Business Serveru byla na několik míst přidaná možnost kontroly spolehlivosti plátce a registrace účtů s ohledem na případné ručení za neodvedenou DPH u dodavatelů. Technická novela č. 502/2012 Sb. vstoupila v platnost 1. ledna 2013. Na stránkách ministerstva financí adisreg.mfcr.cz je k dispozici webové rozhraní umožňující po zadání DIČ zkontrolovat spolehlivost plátce. Aplikační rozhraní pro přístup informačních systémů ke kontrole spolehlivosti zatím není k dispozici a dle informací z ministerstva financí to nebude dříve než v druhém čtvrtletí 2013. NBS kontrolu aktuálně provádí tak, že dohledává informace z uvedených webových stránek. Jakmile bude k dispozici aplikační rozhraní databáze plátců MF ČR, dojde ke změně vyhledávání pomocí tohoto rozhraní.

Kontrola registrace účtů je v NBS zatím udělaná tak, že všechny účty v českých bankách vrací jako registrované, účty v zahraničních bankách jako neregistrované. Jakmile dojde ke spuštění registru účtů ze strany MF ČR, dojde rovněž k napojení kontroly účtů ze strany NBS na tento registr. Změna týkající se kontroly registrovaných účtů nabývá účinnosti od 1.4.2013.

Obchodní kontakty

V modulu Obchodní kontakty jsou dvě nové položky v menu Partneři:

  • Ověřit plátce DPH – zkontroluje na serveru adisreg.mfcr.cz podle DIČ partnera, není-li identifikován jako nespolehlivý.
  • Ověřit účty DPH – zkontroluje všechny účty zadané u partnera, jsou-li registrované jako spolehlivé.
Závazky, přijetí závazku

V modulu Závazky se při přijetí závazku na základě nastaveného parametru ZAVAZKY_ARES_KONTROLA_NP_RU automaticky zkontroluje spolehlivost plátce dle DIČ a registrace bankovního účtu a uživatel je případně upozorněn na nespolehlivost a může se rozhodnout, bude-li v přijímání závazku pokračovat.

Závazky, příprava příkazu k úhradě

V modulu Závazky ve funkci Připravit příkaz k úhradě při výběru závazku na základě nastaveného parametru ZAVAZKY_ARES_KONTROLA_NP_RU automaticky zkontroluje spolehlivost plátce dle DIČ a registraci bankovního účtu a uživatel je případně upozorněn na nespolehlivost a může se rozhodnout, bude-li pokračovat v přípravě příkazu k úhradě.

Nákup, potvrzení objednávky

V modulu Nákup se při potvrzení objednávky na základě nastaveného parametru OBJV_ARES_KONTROLA_NP_RU automaticky zkontroluje spolehlivost plátce dle DIČ a uživatel je případně upozorněn na nespolehlivost a může se rozhodnout, chce-li objednávku potvrdit.