Změna sazeb DPH v systému NBS

Stává se to obvykle jen jednou za několik let. Stát se rozhodne změnit sazby daně z přidané hodnoty, změna úspěšně projde legislativním procesem a podniky musí tuto změnu promítnout do svého účetnictví a obchodních procesů.

Změna výše sazeb DPH u základní a snížené sazby se provádí uživatelsky. Od okamžiku provedení změny sazeb se v příslušných operacích uplatňuje nová sazba. Sazba dph se zapisuje a upravuje v číselníku Daňové sazby v políčku Procent.

Z tohoto místa se dotahuje aktuálně nastavená hodnota procenta DPH do položek všech dokladů – vystavených i přijatých. V každé položce dokladu lze toto číslo následně změnit, změna platí pouze pro danou položku dokladu. Částka na položce dokladu se pak přepočítá podle změněného procenta DPH.

Je na zvážení podniku, v jakém okamžiku upraví výši sazeb DPH v systému. V každém případě se v přechodném období bude muset u dokladů, u kterých dotažené procento neodpovídá skutečnosti, ručně upravovat procento DPH.

Praktické poznámky
  • Pro uživatele, kteří jako výchozí prodejní cenu používají základní prodejní cenu s DPH zadanou v číselníku produktů:
    Po změně sazeb DPH je vhodné v číselníku produktů použít funkci Přepočet ceny bez DPH pro produkty s prodejem s DPH… v menu Produkty.
  • Pokud existuje nerealizovaná přijatá objednávka se sazbou např. 20%, ale obchod se realizuje až po přenastavení procenta u základní sazby, tak se vydaná faktura vygeneruje už s novou sazbou. Pokud je na položkách označen u jednotkové ceny příznak S DPH, tak nedojde ke změně celkové částky. Pokud je jednotková cena bez daně, tak dojde na položce k přepočtu částky s DPH a změně celkové částky faktury oproti objednávce.
  • Daňové doklady s plněním v běžném roce, na které byly uhrazeny a zdaněny zálohy v roce minulém, se zdaňují tak, že změněnou sazbou daně se zdaní pouze rozdíl mezi celkovým plněním a zaplacenou zálohou. Tento případ systém neprovede automaticky a je třeba udělat ručně úpravu na vystavovaném daňovém dokladu.
  • Pro provozovatele e-shopu:
    Nastavení e-shopu nemá vliv na konečné daňové doklady, ty lze vždy opravit, pokud nezvládnete e-shop správně nastavit. Nesprávné nastavení sazeb má ale vliv na zobrazené cenové informace a potvrzovací zprávy, proto je vhodné, pokud provozujete e-shop, nastavit daňové sazby současně s platností změny.
    Pokud používáte ceny s DPH (to je v případě e-shopu obvyklé), bude koncová cena zobrazena správně i v případě, že nezměníte sazbu. V tomto případě bude ale chybně vyčíslená dph ve zprávě o přijetí objednávky.