Kontrola spolehlivosti plátce a zveřejněných bankovních účtů dle technické novely č. 502/2012 Sb. zákona č. 235/2004 Sb.

V Notia Business Serveru je na několika místech přidaná možnost kontroly spolehlivosti plátce a registrace účtů s ohledem na případné ručení za neodvedenou DPH u dodavatelů. Technická novela č. 502/2012 Sb. vstoupila v platnost 1. ledna 2013.

Od 1. dubna 2013 zprovoznilo ministerstvo financí celý systém včetně seznamu registrovaných účtů, ale dle aktuálních zkušeností není seznam registrovaných účtů kompletní a někdy se liší údaje poskytované webovým a aplikačním rozhraním služby. Pravděpodobně s ohledem na tyto skutečnosti vydalo Generální finanční ředitelství dne 29. března 2013 informaci o tom, že pokud vznikne ručení za nezaplacenou daň podle §109, odst. 2, písm. c) (platba na neregistrovaný účet), nebude správce daně vyzývat k úhradě nedoplatku ručitele a to až do 30. září 2013.

Obchodní kontakty

V modulu Obchodní kontakty jsou dvě nové položky v menu Partneři:

  • Ověřit plátce DPH –zkontroluje na serveru podle DIČ partnera, není-li identifikován jako nespolehlivý.
  • Ověřit účty DPH – zkontroluje všechny účty zadané u partnera, jsou-li registrované.
Závazky, přijetí závazku

V modulu Závazky se při přijetí závazku na základě nastaveného parametru ZAVAZKY_ARES_KONTROLA_NP_RU automaticky zkontroluje spolehlivost plátce dle DIČ a registrace bankovního účtu a uživatel je případně upozorněn na nespolehlivost a může se rozhodnout, bude-li v přijímání závazku pokračovat.

Závazky, příprava příkazu k úhradě

V modulu Závazky ve funkci Připravit příkaz k úhradě při výběru závazku na základě nastaveného parametru ZAVAZKY_ARES_KONTROLA_NP_RU automaticky zkontroluje spolehlivost plátce dle DIČ a registraci bankovního účtu a uživatel je případně upozorněn na nespolehlivost a může se rozhodnout, bude-li pokračovat v přípravě příkazu k úhradě. Automatickou kontrolu registrace účtů je možné vypnout pomocí parametru ZAVAZKY_ARES_VYPNOUT_KONTROLU_RU. Tato kontrola je standardně vypnuta.

Pohledávky, vystavení dobropisu

V modulu Pohledávky se při vystavení dobropisu na základě nastaveného parametru POHLEDAVKY_ARES_KONTROLA_NP_RU automaticky zkontroluje spolehlivost plátce dle DIČ a registrace bankovního účtu a uživatel je případně upozorněn na nespolehlivost a může se rozhodnout, bude-li ve vystavování dobropisu pokračovat.

Nákup, potvrzení objednávky

V modulu Nákup se při potvrzení objednávky na základě nastaveného parametru OBJV_ARES_KONTROLA_NP_RU automaticky zkontroluje spolehlivost plátce dle DIČ a uživatel je případně upozorněn na nespolehlivost a může se rozhodnout, chce-li objednávku potvrdit.

Generální finanční ředitelství stanovilo pro online kontroly podmínky, které částečně omezují možnosti opakovaných kontrol, hromadných kontrol atd.