Formát el. bankovnictví

Hromadné zaúčtování všech dokladů do účetního deníku

Dvoufázové ověřování

Ukotvení příček v seznamu

Import nového EET certifikátu

Třídění seznamu, používání rychlého filtru v seznamech, výčet operátorů

Schvalovací proces na webu a na mobilu

Elektronická evidence tržeb, implementace v Notia Business Server

GDPR, Implementace v Notia Business Server

QR FAKTURA